Artists

... ...
Anuj Mishra Daksha Mashruwala
... ...
Gaurie Dwivedi Amit and Kolpotoru
... ...
Jyotsana Jagannathan Lavanya Sankar
... ...
Manjiri Kiaran Pallavi Krishnan
... ...
Rachna Yadav Rita Mustafi
... ...
Rukmini Vijaykumar Sadashiv Pradhan
... ...
Sanchita Bhattacharya Sandeep Mallick
... ...
Saumya Bose JayaShree Acharya
... ...
Vanashree Rao Vidhalal & Abhimanyu
... ...
Mansi Thiyam Nilakshi
... ...
Rasmani Shagun Butani
... ...
Shikha Khare Shinjini Kulkarni
... ...
Suchitra Harmalkar Yasmin Singh