Khajuraho Program Details

Schedule of Khajuraho Dance Festival - 2019


20 February, 2019
Lipsa Satpathy, Delhi Odissi
Jayprabha Menon, Delhi Mohiniattam
Mridusmita & Group, Guwahati Satriya Group
21 February, 2019
T.Reddy Laxmi, Delhi Kuchipudi
Neha Banerjee, Chennai Kathak
Janmejay Saibabu & Group, Delhi Mayurbhanj Chhau Group
22 February, 2019
Rujuta Soman, Pune Kathak
Sudeshna Maulik & Suhail Bhan, New Delhi Kathak/Bharatnatyam Duet
saroja Vaidyanathan & Group, Delhi Bharatnatyam Group
23 February, 2019
S.Vasudevan, Delhi Bharatnatyam
Shalini Khare & G.Ratish Babu , Jabalpur-Bhilai Kathak/Bharatnatyam Duet
Ratikant Mohapatra & Group, Bhuvaneshwar Odissi Group
24 February, 2019
Durga Arya, Delhi Kathak
Momm Ganuly, Kolkata Mohiniattam Group
Manav Mahant & Group, Gwalior Kathak Group
25 February, 2019
Rahul Acharya, Bhubaneswar Odissi
Bhaswati Mishra & Group, New Delhi Kathak Group
Prabaal Gupta & Arnab Bandopadhyay, Bangalore-Kolkata Kathakali/Odossi Duet
26 February, 2019
Snigdha Vyankatramani, Delhi Bharatanatyam
Bimbavati Devi & Group, Kolkata Manipuri Group
Mangla Bhatt & Kavita Dwivedi, Hydrabad-Delhi Kathak/Odissi Duet